Prechod na navigáciu Hlavné menu
BPS PARK, a.s., organizácia a prevádzkovanie parkovania Bratislava

Aktuálny cenník

 

CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB
platný od 1.9.2014

 

P.č. N á z o v Doba použitia Cena s DPH
1. Jednorázová PK 60 min. 0,80 €
2. Elektronická PK kód A4 90 min. 1,20 €
3. Elektronická PK kód A8 480 min. (8h) 6,00 €
4. Neprenosná PK 1 rok 798,00 €
5. Neprenosná PK 6 mes. 420,00 €
6. Neprenosná PK 1 mes. 84,00 €
7. Rezidentská PK polročná* 6 mes. 36,00 €
8. Rezidentská PK ročná** 1 rok 60,00 €
9. Vyhradzovacia PK oblasť I. 1 rok 1 920,00 €
10. Vyhradzovacia PK oblasť II. 1 rok

1 752,00

11. Výmena parkovacej nálepky  

12,00 €

12.

Vydanie potvrdenia pre potreby verejnej správy na

žiadosť  klienta

 

24,00€

 

 


   * kartu si môžu zakúpiť obyvatelia ulíc v zozname č.2

 ** kartu si môžu zakúpiť obyvatelia ulíc v zozname č.1

 

V cene parkovacích služieb sú zahrnuté náklady na projektovanie, realizáciu a údržbu príslušného dopravného značenia, letné čistenie a zimnú údržbu parkovacích miest, údržbu povrchu parkovacích miest, monitorovanie parkovacích miest a ostatné náklady.


Všeobecné informácie

A. Parkovacie karty (ďalej len "PK ) uvedené v cenníku platia vo vymedzenej zóne s dopravným obmedzením v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto, označenej dopravnou značkou IP 24A a parkovacích miestach označených značkou IP 16 resp. IP 17A s dodatkovou tabuľkou a textom : Použite parkovacie karty BPS PARK a.s.

 

 B. Parkovacie karty sú vodiči povinní vyložiť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto. Neprenosné parkovacie karty je vodič povinný nalepiť na viditeľné miesto z vnútra na spodnú časť predného skla motorového vozidla tak, aby nedošlo k obmedzeniu výhľadu vodiča. Jednorázové parkovacie karty a elektronické parkovacie karty sú vodiči povinní používať v zmysle Obchodných podmienok pre krátkodobé parkovanie.

C. Parkovacie karty jednorázové, elektronické parkovacie karty a neprenosné parkovacie karty sú vodiči povinní používať v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod., vyhradzovacie parkovacie karty nepretržite.

D. Parkovacie karty platia iba do dňa vyznačeného na ich čelnej strane.


E. Duplikáty vyhradzovacích parkovacích kariet sa vydávajú v maximálnom počte 1 ks na jedno vyhradené parkovacie miesto po zaplatení ceny 3 € bez DPH za duplikát. 

F. Cena je stanovená dohodou podľa zákona č.18/1996 Z.z. NR SR o cenách.


Množstevné zľavy:
minimálny odber 500 ks cena 378,00 EUR s DPH


 

 

Oblasť I.

Hviezdoslavovo námestie

Paulínyho

Lodná

Riečna

Riegeleho

Tallerova

Gorkého

Komenského námestie

Františkánska

Nám. Ľ. Štúra

Nám. SNP

Štúrova

Dobrovičova -časť ulice od Štúrovej po Tobruckú ulicu

 

Oblasť II.

Ulice neuvedné v oblasti I.


 

dnes je: 1.10.2014

meniny má: Arnold

podrobný kalendár


477644

Úvodná stránka