Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhradené parkovacie miesta

Vyhradzovacia parkovacia karta

Je určená pre :

• pre parkovanie ľubovoľného vozidla na konkrétnom parkovacom mieste 
• fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú  záujem dlhodobo užívať konkrétne vyhradené parkovacie miesto/miesta  

Použitie:

• umožňuje vozidlu parkovať na konkrétnom vyhradenom parkovacom mieste označenom dopr. zn. IP16 – Vyhradené parkovisko s dod. tab. „Počet boxov x“ (
obrázok) a vodovným značením V10e a číslom.

• neoprávňuje zastaviť alebo stáť na plochách, kde to je uvedeným zákonom zakázané (viď. § 23, § 25 a § 52), sú to najmä chodníky, dopravné tiene, prechody,atď.

Podmienky platnosti: 


1. Karta je umiestnená na viditeľnom mieste na palubnej doske tak, že všetky údaje sú zvonka vozidla viditeľné.
2. Je dodržaný termín jej platnosti.
3. Motorové vozidlo parkuje na parkovacom mieste s totožným číslom a ulicou uvedenou na karte.

Postup pre vydanie: 

1. podať písomnú žiadosť (osobne, poštou alebo mailom), v ktorej je nevyhnutné špecifikovať: 
 - budúceho užívateľa parkovacieho miesta (meno a priezvisko/názov spoločnosti, sídlo/trvalé bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, osobu splnomocnenú k podpisu zmluvy, predložiť Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla) 
 - konkrétnu ulicu a parkovacie miesto, o ktoré má budúci užívateľ záujem alebo
ulicu a priestor (dokladovať najlepšie náčrtom), kde má budúci užívateľ záujem o vytvorenie vyhradeného parkovacieho miesta
 - dátum, od ktorého má budúci užívateľ záujem užívať vyhradené parkovacie miesto

2. následne vám vypracujeme Zmluvu o poskytovaní parkovacích služieb, ktorá bude doručená k podpisu užívateľovi a po jej podpísaní vám bude vystavená faktúra v zmysle zmluvy.

Cena vyhradzovacej parkovacej karty:
•  I. oblasť 2016,-€ na 1 rok/miesto (1680,- € bez DPH)
II. oblasť 1836,-€ na 1 rok/miesto (1530,- € bez DPH)

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

1295636

20.9.2019
ÚvodÚvodná stránka